Het doel van ReparatieLith wat betreft reparatie is om de reparatiekosten zo laag mogelijk te houden.

Dit wordt gerealiseerd door oa:             

 • Geen dure bedrijfswagen
 • Geen duur bedrijfspand
 • Gebruikte onderdelen toe te passen (dit wordt alleen in overleg met de klant gedaan en als het niet mogelijk is om het apparaat te repareren tegen een schappelijke prijs bv.een print is defect en kan niet meer gerepareerd worden).
 • Gebruikte onderdelen kunnen uit eigen voorraad komen of ingekocht worden.
 • De keuze voor een orgineel of imitatie onderdeel met de bijbehorende prijzen wordt aangeboden.
 • Geen lid van kwaliteitskeurmerken (bv. Uneto) of kwaliteits certificeringen (bv. ISO)                                                                    

U krijgt altijd een eerlijk advies of het nog de moeite waard is om u apparaat te repareren. Hierbij wordt ook rekening gehouden ten opzichte van een nieuw apparaat. U beslist wat er moet gebeuren niet wij.

 

De opmerking "voor dat geld kan ik geen nieuwe kopen" klopt natuurlijk wel maar wil niet zeggen dat het ook rendabel is om het oude apparaat nog te repareren.Want er zijn meerdere feiten waar rekening mee gehouden moet worden:

 • nieuw aparaat standaard 2 jaar garantie
 • tweedehands apparaat bij reparatielith standaard 6 maanden garantie
 • nieuwe technieken toegepast om er bijvoorbeeld voor zorgen dat het apparaat energie zuiniger is.
 • het oude apparaat ziet er slecht uit kan soms ook een extra reden zijn om een ander apparaat aan te schaffen.
 • verwachte levensduur van een nieuw apparaat is langer dan van uw oude apparaat.

 

De algemene voorwaarden van Reparatielit staan vermeld onderaan deze pagina.

Enkele foto's om u een indruk te geven over ReparatieLith.

website4

wp rep

website1

website3

Algemene Voorwaarden voor Reparatielith.nl

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van reparatielith.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door www.reparatielith.nl . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de onze diensten en producten leveren.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van reparatielith.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij reparatielith.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met reparatielith.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

reparatielith.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op reparatielith.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. reparatielith.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Betaling:

Betaling van de geleverde goederen/diensten dient te gebeuren van te voren of direct na levering.

Betaling factuur binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur.

Betalen apparatuur/levering diensten altijd in overleg vooraf.

Reparatie aan huis dient uitsluitend contant of door middel van pinnen te gebeuren na de werkzaamheden.

 

Annuleren apparatuur/onderdelen/diensten:

Als de consument de bestelde goederen en of geleverde diensten wil annuleren is dit mogelijk met bepaalde voorwaarden. Het verdient onze voorkeur om dit in goed overleg met ons te doen.

Voorwaarden annuleren:

Nieuwe apparatuur/onderdelen ongebruikt:

 Apparatuur/onderdelen niet gebruikt en niet uitgepakt (nog origineel in de verpakking.)  Apparatuur kan retour naar Reparatielith. Hieraan kunnen kosten aan verbonden zijn zoals de apparatuur/onderdelen die speciaal besteld zijn.  Deze kosten bestaan uit: verzend/bestel kosten(onderdelen €6,75 ,apparatuur €12,50) en of bezorgkosten.

Nieuwe apparatuur/onderdelen uitgepakt:

Apparatuur/onderdelen uit de verpakking kan retour naar Reparatielith maar hiervoor worden kosten in rekening gebracht ivm waardevermindering van apparatuur/onderdelen. (minimaal 10% van de aanschafprijs. Omdat dit niet meer als nieuw te verkopen is). En kosten zoals bezorgkosten,installatiekosten,onderzoekskosten. (indien van toepassing).

Nieuwe apparatuur uitgepakt en gebruikt:

Zelfde voorwaarden als bij apparatuur/onderdelen uitgepakt maar er worden extra kosten in rekening gebracht ivm waardevermindering apparaat (minimaal 10% van de aanschafprijs afhankelijk hoelang het apparaat gebruikt is en de staat. 

Gebruikte onderdelen kunnen niet retour.

Voor inbouw apparatuur gemonteerd door Reparatielith gelden dezelfde voorwaarden van apparatuur uitgepakt en gebruikt.

Alle kosten die gehanteerd worden voor het eventuele annuleren staan vermeld op www.reparatielith.nl onder prijslijst.

 

Garantie

Garantietermijnen:

Apparatuur wordt nieuw geleverd en zonder schade (bv transportschade). Hiervoor geldt een wettelijk garantietermijn van 2 jaar.

Op alle uitgevoerde reparaties (buiten de garantietermijn van nieuw apparatuur) geldt een garantietermijn van 6 maanden.

Herkomst Apparatuur/onderdelen:

 Apparatuur en onderdelen worden door ReparatieLith.nl alleen besteld bij vaste Nederlandse groothandels Dus geen B-keus of grijze import. Op deze producten geldt dan ook de fabrieksgarantie van de fabrikant in Nederland. Apparatuur wordt alleen in de originele verpakking bij de consument geleverd.

Claimen garantie:

 Indien het apparaat of de uitgevoerde reparatie niet aan u wensen voldoen dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met Reparatielith zodat wij voor een oplossing kunnen zorgen.

Werkwijze garantie:

Nieuw witgoed apparatuur : Nadat Reparatielith op de hoogte gebracht is van het falen van het apparaat komt ReparatieLith binnen maximaal 7 dagen analyseren wat de oorzaak is van de storing. Gebruikersfouten worden indien mogelijk meteen opgelost. Als blijkt dat de oorzaak een defect aan het apparaat is wordt de fabrikant ingeschakeld om de reparatie uit te voeren.Reparatielith is niet gemachtigd door de fabrikant om reparaties aan apparatuur uit te voeren in de tijd van de fabrieksgarantie.

Reparatie:

Nadat Reparatielith op de hoogte is gebracht dat het apparaat nog niet naar behoren werkt komt Reparatielith binnen maximaal 7 dagen analyseren wat de oorzaak is.   Als blijkt dat de eerder uitgevoerde reparatie voor geen verbetering van het apparaat gezorgd heeft wordt deze reparatie ongedaan gemaakt of niet in rekening gebracht.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van reparatielith.nl op deze pagina.